Βουλευτικές   |   Αρχιεπισκοπικές
    
  Αναζήτηση
 
    Εξειδικευμένη Έρευνα
  Εκλογικό Σύστημα
Βάσει του Κυπριακού Συντάγματος η θητεία της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων είναι πενταετής και η απόφαση για διάλυσή της και προκύρηξη νέων εκλογών λαμβάνεται από την ίδια τη βουλή με απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά από μια τέτοια απόφαση οι εκλογές διενεργούνται μετά από τριάντα μέρες και πριν παρέλθουν σαράντα μέρες από την απόφαση.

Το εκλογικό σύστημα από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και τις εκλογές του 1976 ήτο το πλειοψηφικό. Με τον αποκλεισμό του ΔΗΣΥ που εξασφάλισε το 26%  στις εκλογές του 1976 ξέσπασε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση για το θέμα και τα υπόλοιπα κόμματα που ήσαν στη βουλή αποφάσισαν την αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την ενισχυμένη αναλογική το 1979 με το νόμο 72 του 1979.

Το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής εφαρμόστηκε στις εκλογές του 1981, 1985 και 1991.

Και πάλι έχουμε αλλαγή του εκλογικού συστήματος, νόμος 11(Ι) 1996 έτσι από το 1996 εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής με τον περιορισμό ότι ένα κόμμα  για να μπει στη βουλή πρέπει να εξασφαλίσει το 1.79% των εγκύρων ψήφων, τελευταίως έγινε προσπάθεια για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό αλλά απέτυχε.


Προσκύρωση και κατανομή των εδρών

Η κατανομή των εδρών μετά τις εκλογές γίνεται σε δυο στάδια ή ακόμα και σε τρίτο κάτι που δεν χρειάστηκε να γίνει μέχρι σήμερα.

Το πρώτο στάδιο που γίνεται σε Επαρχιακό επίπεδο από τον οικείο Έφορο Εκλογής, αρχίζει μετά τη καταμέτρηση και καταγραφή των εγκύρων ψήφων στη κάθε εκλογική περιφέρεια , αυτός ο αριθμός των εγκύρων ψήφων θα δώσει και το εκλογικό μέτρο.

Το εκλογικό μέτρο βγαίνει με τη διαίρεση των εγκύρων ψήφων της εκλογικής περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σ’αυτή. Το πηλίκο αγνοώντας το υπόλοιπο είναι το εκλογικό μέτρο της εκλογικής περιφέρειας.

Ένα παράδειγμα: Αν π.χ. στη Πάφο έχουμε 96.450 έγκυρα ψηφοδέλτια  και σ’αυτή την εκλογική περιφέρεια εκλέγονται όπως ξέρουμε 4 βουλευτές, τότε το 96.450 θα το διαιρέσουμε με το 4 και το αποτέλεσμα είναι 24.112 αγνοούμε τους 112 ψήφους και έχουμε ως μέτρο το 24.000.

Με το εκλογικό μέτρο διαιρείται ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε κόμμα, συνδυασμός ή ανεξάρτητος σ' αυτή την εκλογική περιφέρεια και το αποτέλεσμα θα καταδείξει ποιο κόμμα ή συνδυασμός ή ανεξάρτητος εξασφαλίζει έδρα και αυτό θα γίνει αν έχει λάβει πέραν των 24.000 ψήφων.

Παράδειγμα: Αν το Α κόμμα έλαβε 24.095 ψήφους, κερδίζει μια έδρα και του μένουν 95 ψήφοι υπόλοιπα για τη δεύτερη κατανομή. Αν το Β κόμμα έλαβε 51.050 ψήφους τότε θα κερδίσει 2 έδρες και του μένουν οι 3.050 ψήφοι ως υπόλοιπο για τη δεύτερη κατανομή. Αν πάλι κανένα κόμμα δεν εξασφαλίσει έδρα από την πρώτη κατανομή τότε όλοι οι ψήφοι όλων των κομμάτων μένουν για τη δεύτερη κατανομή.

Η δεύτερη κατανομή και προσκύρωση των αδιάθετων  εδρών γίνεται από τον Γενικό Έφορο Εκλογών, αφού προστεθούν τα υπόλοιπα όλων των εκλογικών περιφερειών  και για κάθε κόμμα ξεχωριστά. Διαιρώντας το άθροισμα των υπολοίπων όλων των κομμάτων  με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών βρίσκουμε το νέο μέτρο για τη δεύτερη κατανομή και ακολουθεί το σύστημα της πρώτης κατανομής.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων σε βουλευτές  και στις δυο φάσεις γίνεται με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, εκτός των προέδρων ή αρχηγών των κομματικών σχηματισμών που  οι ψήφοι του κόμματος θεωρούνται και ως σταυροί προτίμησης  γι’αυτούς.


Copyright © 2006 SpiderNet Services Public Ltd. Powered By SpiderCMS v1.6. Design By Webworx.